Đặt lại mật mã

Chính sách hủy & hoàn tiền của 9Stays

Tìm kiếm nâng cao
Kết quả tìm kiếm của bạn

Chính sách hủy & hoàn tiền của 9Stays

Tháng Bảy 16, 2018 bởi vanhongan

Linh hoạt 
Ngoài tiền phí dịch vụ phải chịu đối với 9Stays, tất cả các loại phí liên quan khác đều được hoàn trả trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng cho tới 02 ngày trước khi nhận phòng.
Để có thể được hoàn trả toàn bộ số tiền thuê căn hộ, khách thuê nhà phải hủy đơn trước 2 ngày cho tới khi nhận phòng tính theo giờ địa phương (ví dụ nếu giờ nhận phòng là 3 giờ chiều ngày thứ 6, 23/09, khách thuê nhà nếu muốn hủy đơn sẽ phải thông báo và xác nhận với 9Stays trước 3 giờ chiều chủ nhật ngày 20/09)

Mức Trung Bình 
Ngoài tiền phí dịch vụ phải chịu đối với 9Stays, tất cả các loại phí liên quan khác đều được hoàn trả trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng cho tới 05 ngày trước khi nhận phòng.

Để có thể được hoàn trả toàn bộ số tiền thuê căn hộ, khách thuê nhà phải hủy đơn trước 5 ngày cho tới khi nhận phòng tính theo giờ địa phương (ví dụ nếu giờ nhận phòng là 3 giờ chiều ngày thứ 6, 23/09, khách thuê nhà nếu muốn hủy đơn sẽ phải thông báo và xác nhận với 9Stays trước 3 giờ chiều chủ nhật ngày 18/09)

Nếu như khách thuê hủy đơn trong vòng 5 ngày cho đến khi nhận phòng (từ 3 giờ chiều chủ nhật ngày 18/09 tới 3 giờ chiều thứ 6 ngày 23/09), đêm đầu tiên sẽ vẫn được tính 100% chi phí, nhưng 50% của tổng chi phí đặt trước cho các ngày còn lại sẽ được hoàn trả.

Nếu khách thuê có tới ở vào thứ 6 ngày 23/09 nhưng muốn rời đi sớm hơn so với dự định, 50% tiền phí thuê căn hộ cho những đêm tiếp theo sẽ được hoàn trả.

Mức Tối Đa 
Ngoài tiền phí dịch vụ phải chịu đối với 9Stays, tất cả các loại phí liên quan khác đều được hoàn trả 50% trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng cho tới 1 tuần trước khi nhận phòng.

Để được hoàn trả 50% số tiền đặt chỗ ở, xác nhận hủy bỏ phải được thông báo cho 9Stays trước đủ 7 ngày cho đến ngày nhận phòng theo giờ địa phương (tức là trước 3 giờ chiều thứ 6 ngày 16/09), còn nếu không khách thuê sẽ không được hoàn trả một khoản tiền nào cả.

Nếu khách thuê hủy đơn đặt phòng trong khoảng thời gian ít hơn 7 ngày trước khi đến ngày nhận phòng, 100% số tiền đặt trước sẽ không được hoàn trả.

Nếu khách thuê đến ở vào thứ 6 ngày 23/09 và muốn dời đi sớm hơn so với dự định, số tiền thuê tất cả các ngày còn lại cũng sẽ không được hoàn trả.

  • Danh mục

  • Advanced Search

  • Đặt lại mật mã